quldurluq

quldurluq
is. Soyğunçuluq, yaxud öldürmək məqsədi ilə silahlı basqın; çapovulçuluq, yol kəsmə. Heydər bəy, rahat durotur, quldurluq etmə, yol kəsmə, oğurluğa getmə! M. F. A.. <Soltan:> Balam, mən saqqalımın bu ağ vaxtında necə sizə izin verim ki, gedib quldurluq edəsiniz? C. M.. <Gülpəri:> . . Əmiraslan məni qovub, özü də qaçaq dəstəsinə qoşuldu. Bir neçə müddət quldurluq edəndən sonra divan tərəfindən tutulub asıldı. S. S. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • yolkəsmə — is. Quldurluq, çapovul, qarət. O ətrafda bir yolkəsmə, bir quldurluq olmazdı ki, Əmiraslanın orada əli olmamış olaydı. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • övbaşi — ə. oğruluq, quldurluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rahzəni — f. quldurluq, yolkəsənlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəqamət — ə. 1) bədbəxtlik; 2) şər iş; yaramazlıq; 3) quldurluq, qaçaqlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alamançılıq — is. məh. Quldurluq, qaçaqlıq, yolkəsmə, soyğunçuluq, talançılıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asılmaq — 1. 1. t siz. Bir yerə ilişib, yaxud bir yerdən tutub sallanmaq. Budaqdan asılmaq. – . . Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxandan. (Bayatı). 2. məch. Bir yerə ilişdirilərək, keçirilərək, bir yerə bənd edilərək asılı vəziyyətə salınmaq. Bayram… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşkara — sif. və zərf Açıqdan açığa, açıq aydın. <Divanbəyi:> Mənim mahalımın ortasında aşkara quldurluq quru nağıldır? M. F. A.. <Səlimnaz xanım:> Sən bu gün aşkara dava axtarırsan. N. V.. Aşkara çıxarmaq – meydana çıxarmaq, üzə çıxarmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • banditizm — <ital.> Quldurluq, soyğunçuluq, zorakılıq, adam öldürmək, təxribatçılıq və s. məqsədi ilə silahlı quldur dəstələri yaratmaqdan, bu dəstələrdə və onların düzəltdiyi basqınlarda iştirak etməkdən ibarət cinayət işi. Banditizm ilə mübarizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basqınçılıq — is. Soyğunçuluq, qarətkarlıq, quldurluq, çapovulçuluq; çapovul, yolkəsmə. Ərəbistan çöllərində bir zaman; Basqınçılıq, soyğunçuluq olardı. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədəfkarlıq — is. Cinayətkarlıq, suiqəsdçilik, quldurluq, cinayət. Bu mahalda baş verən cinayət və bədəfkarlıqlarda məzkurların dəst(i) . . var. . . M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”